Adaptacja projektów gotowych

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo kupić projekt gotowy od naszego patrnera. Każdy zakupiony projekt gotowy należy poddać tzw. adaptacji do warunków lokalnych. Polega ona na "wpasowaniu" budynku na konkretną działkę z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych. Dodatkowo dopasowuje się możliwości zaopatrzenia budynku we wszelkie niezbędne media. Aby dokonać adaptacji należy posiadać:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego gotowego,
  • aktualną mapę do celów projektowych,
  • prawomocną decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyższy komplet dokumentów to niezbędne minimum do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak w procesie budowlanym to nie wszystko. Do budynku należy przyłączyć też niezbędne media. Potrzebne do tego są warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci. O ile dystrybutorzy energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego przyłącza wykonują we własnym zakresie o tyle na Inwestorze pozostaje obowiązek wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. W związku z powyższym bardzo często zachodzi potrzeba wykonania projektu przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego. Niezbędne są do tego następujące dokumenty:

  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej,
  • aktualna mapa do celów projektowych.

Ostatnią, istotną sprawą jest zjazd na działkę. Bardzo często zjazd na działkę już istnieje ale zdarzają się sytuacje, że do działki należy zaprojektować zjazd. Procedura jest prosta w przypadku dróg wewnętrznych i gminnych, jednak w przypadku dróg powiatowych i wyższych należy sporządzić projekt zjazdu. Do wykonania takiego projektu niezbędne są:

  • zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu
  • aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa lub zasadnicza uzyskana z powiatowego ośrodka gedoezyjnego.

Oczywiście przedstawione powyżej sytuacje są najbadziej typowymi. Każdorazowo należy indywidualnie podejść do adaptacji projektu uwzględniając wszystkie możliwe sytuacje na działce wynikające z przepisów lokalnych. W naszej długiej działalności wykonaliśmy ponad setkę adaptacji projektów gotowych. Minimalny czas realizacji projektu to 14 dni (może się wydłużyć ze względu na dodatkowe uzgodnienia).

Aby skorzystać z oferty naszej firmy należy uzupełnić formularz zamówienia usługi.

Script logo